4°C
Naudojimosi taisyklės
PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI NAUDOJIMOSI TAISYKLES, NES ČIA PATEIKTA SVARBI INFORMACIJA APIE JŪSŲ TEISES IR ĮSIPAREIGOJIMUS NAUDOJANTIS INFOTEL.LT (toliau – svetainė).
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Terminai "mes", "mums", "mūsų" ir INFOTEL kreipiamasi į VIKTORAS IVANOVAS, dirbantis pagal individualios veiklos pažymėjimą, kurio numeris 020604/1766 išduotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Terminai "Jūs", "Jūsų" kreipiasi į vartotoją, kuris naršo ir naudojasi svetaine. Informacija, duomenys, tekstas, atsiliepimai, įvertinimai, muzika, garsai, nuotraukos, grafiniai vaizdai, video medžiaga, žemėlapiai, ikonos, nekilnojamo turto skelbimai, programinis kodas ar kita medžiaga (toliau - Turinys).

1.2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Jums atidarius Svetainę. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Jūsų veiksmus, kuriuos galite atlikti Svetainėje, įskaitant Turinio skaitymą bei talpinimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Jūs bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtinate, kad esate susipažinęs ir sutinkate su šiomis taisyklėmis (toliau – taisyklės) ir įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs patys prisiimate visą atsakomybę ir riziką, kuri gali atsirasti susidūrus su įžeidžiamu, nepadoriu, netiksliu, melagingu, prieštaringu, ar kitaip netinkamu Turiniu.

2. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ

2.1. INFOTEL nėra nekilnojamojo turto agentūra. Nekilnojamojo turto skelbimų duomenys šioje Svetainėje yra pateikti trečiųjų šalių, savininkų, statytojų ir jie yra tik informacinio pobūdžio. Mes netikriname nekilnojamojo turto skelbimo duomenų ir neprisiimame atsakomybės ir neteikiame jokių garantijų kad jie yra tikslus ir pilnai užpildyti. Naudodamiesi šiais duomenimis Jūs patys prisiimate visą atsakomybę. Prieš priimant sprendimus ar imantis kokių nors veiksmų, pasitikslinkite duomenis susisiekiant su nekilnojamojo turto agentūra, savininku ar statytoju.

2.2. INFOTEL jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Jūsų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). INFOTEL nebus Jūsų agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3. Bet koks Turinio paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinamu Svetainėje nėra laikoma INFOTEL pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

3. JŪSŲ TURINYS

3.1. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet koks paskelbtas Turinys Svetainėje yra laikomas nekonfidencialiu ir niekam nepriklausančiu ir mes turime visas teises Jūsų patalpintą Turinį atnaujinti, redaguoti, pritaikyti, išversti, platinti, viešinti, naudoti kuriant reklamą bet kurioje laikmenoje, perduoti trečiosioms šalims. Mes taip pat turime teisę atskleisti Jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri pareikš pretenziją ar įtars, kad Jūsų patalpintas ar įkeltas Turinys į Svetainę pažeidžia tos trečiosios šalies teises.

3.2. Turinys, kurį Jūs patalpinate Svetainėje turi:

3.2.1. Būti tikslus (ten, kur talpinate faktus); 3.2.2. Būti nuoširdus (ten, kur reiškiate savo nuomonę); 3.2.3. Atitikti tos šalies įstatymus, iš kurios talpinate Turinį.

3.3. Jūs esate atsakingas už patalpintą Turinį ir suprantate, kad ne visada jį galėsite ištrinti. Jūs prisiimate visą atsakomybę susijusią su Jūsų patalpintu Turiniu, įskaitant Turinio kokybę, tikslumą ir patikimumą, juo besinaudojantiems ir pasikliaujantiems kitiems Svetainės naudotojams. Jūs taip pat prisiimate visą atsakomybę už tai, kad Turinyje paskelbėte informaciją, kuri gali padėti Jus atpažinti.

3.4. Jūs atsakote jeigu Jūsų patalpintas Turinys yra:

3.4.1. Neteisingas, neteisėtas, klaidinantis, įžeidžiantis; 3.4.2. Pažeidžia bet kurių trečiųjų šalių teises, įskaitant ir autorines teises, prekinius ženklus, patentus, komercines paslaptis, moralines teises, privatumo teises, viešumo teises ar kurias nors kitas intelektines nuosavybes ar nuosavybės teisę; 3.4.3. Neteisėtas ar pornografinis; 3.4.4. Vienaip ar kitaip kenkia nepilnamečiams.

3.5. Vartotojų patalpintas Turinys ne visada atitinka INFOTEL nuomonę, todėl be jokios priežasties ir be jūsų išankstinio perspėjimo, mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu išimti, redaguoti, atkurti Jūsų Turinį. Mes galime ištrinti atsiliepimą, nuotrauką, nekilnojamojo turto skelbimą, adresą, įmonės profilį, jeigu manome, kad jis neatitinka taisyklių. Mes neįsipareigojame saugoti ar pateikti Jūsų patalpinto Turinio kopijų.

4. SVETAINĖS PASIEKIAMUMAS

4.1. Mes nesuteikiame garantijos, kad Jūs visada galėsite pasiekti Svetainę, kad joje nebus klaidų ar virusų. Bet kuriuo metu, Jums iš anksto nepranešus, mes galime pakeisti, atnaujinti, nutraukti ar sustabdyti Svetainės veikimą.

5. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES

5.1. Šioje svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso trečiosioms šalims. Šios nuorodos yra pateikiamos tik kaip rekomendacija. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių interneto svetainių ir neprisiimame atsakomybės už jų turinį.

6. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR GARANTIJOS

6.1. Ši svetainė yra tokia kokia yra, su galimomis klaidomis be jokių garantijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs patys prisiimate visą atsakomybe.

6.2. Mes neteikiame garantijų, kad šioje Svetainėje pateiktas Turinys susijęs su nekilnojamuoju turtu yra teisingas ir tikslus.

6.3. Mes negarantuojame už Svetainės kokybę, patikimumą, tikslumą, jos saugumą ir Svetainės Turinį. Turinys pateiktas šioje Svetainėje yra tik informacinio pobūdžio ir neteikia jokių tikslių faktų.

6.4. Mes neatsakome už bet kokią Jūsų patirtą žąlą ar nuostolius, kurie galėjo atsirasti dėl Svetainės netikslumo, nepasiekiamumo ar saugumo spragų ar Jūsų pasikliovimo ir naudojimosi pateiktu Turiniu Svetainėje, kuris galėjo būti netikslus ir nekokybiškas, ar Jūsų pasikliovimo ir naudojimosi pateikta įmonių informacija, pateiktais įvertinimais, atsiliepimais, žemėlapiais, informacija apie nekilnojamą turtą ar Jūsų pačių padarytas išvadas ar priimtus sprendimus remiantis šia Svetaine ar Turiniu pateiktu šioje svetainėje.

6.5. Mes neteikiame jokių garantijų, neatsakome už patirtą žalą ar patirtus nuostolius, neprisiimame atsakomybės už:

6.5.1. Trečiųjų šalių, patalpintų įmonių, nekilnojamojo turto skelbimų, reklamos skelbėjų, ar Svetainės naudotojų aplaidumo ar jų veiksmų; 6.5.2. Kitus vartotojus, įmones, trečiąsias šalis, kurios naudoja ar platina Jūsų patalpinta Turinį, Jūsų asmeninę, verslo ar nekilnojamojo turto informaciją; 6.5.3. Nekokybiškas ir netinkamas paslaugas bei prekes, kurias įsigijote naudojantis Mūsų Svetainės Turiniu, reklama, pateikta įmonių ar verslo informacija, nekilnojamo turto skelbimais; 6.5.4. Jūsų ar trečiųjų šalių klaidas, šmeižtą, apkalbinėjimą, aplaidumą, melą, nepadorumą, nešvankumą, pornografiją, šventvagystę; 6.5.5. Išgalvotus įmonių pavadinimus, produktus, paslaugas, vartotojus ar bet kokį turinį patalpintą šioje svetainėje, nes jie gali neatitikti egzistuojančių asmenų, įmonių, produktų, paslaugų.

6.6. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neatsakome už pavyzdinius, šalutinius, baudžiamuosius, pasitikėjimo, pasikliovimo, netiesioginius ir/ar tiesioginius nuostolius, patirtą žalą, pelno netekimą, verslo nutrūkimą, reputacijos netekimą ar pažeidimą, informacijos ar duomenų nutekėjimą ar netekimą.

6.7. Jeigu patyrėte žalą ar nuostolius ar gavote netinkamos kokybės paslaugas ar netinkamos kokybės prekes ar patyrėte bet kokią kitą skriaudą, vienintelis dalykas ką jūs galite padaryti tai savo valia nebesinaudoti ir nebesilankyti šioje svetainėje.

7. KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS

7.1 Jeigu norite susisieki su mumis, užduoti klausimą, pateikti pasiūlymą ar pareikšti pretenziją, prašome atsiųsti mums elektroninį laišką.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Mes bet kuriuo metu galime atnaujinti šias Taisykles. Atnaujintos Taisyklės bus pateiktos šiame puslapyje, todėl prašome laikas nuo laiko apsilankyti ir perskaityti taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

8.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Kad galėtumėte naudotis visomis svetainės funkcijomis, turite sutikti su slapukų naudojimu. Slapukai bus naudojami statistikai vesti, marketingo tikslams, įsiminti jūsų nustatymus svetainėje.Sutinku Skaityti daugiau